Firma JAMI BUS s.r.o. vznikla v roce 2018.

Od té doby působí v příležitostné osobní dopravě.

V červnu 2019 pořídila dva midibusy ISUZU a začala působit i v autobusové dopravě.